Boscheind Flyers
                                                    © Boscheind Flyers
Hier kunt u op wedstrijddagen de aankomsttijden, snelheden en getekenden zien verschijnen bij thuiskomst. Dus in combinatie van de live beelden ook nog alle gegevens. Wij hopen natuurlijk dat we veel vroege duiven pakken en dat u daarvan getuige bent! Here you can see appear the arrival times on race days, speeds and nominated pigeons upon returning home. So in conjunction with the live images also all data. We obviously hope that we get a lot of early birds and that you witness it! Hier erscheinen die Ankunftszeiten an Renntagen, Geschwindigkeiten und nominiert Tauben. Also in Verbindung mit den Live-Bildern auch alle Daten. Wir hoffen natürlich, dass wir eine Menge von frühe Tauben bekommen und dass Sie es mit erleben!
Klik  Click  Klicken
Live View
Ook in 2018 weer te volgen! In 2018 you are welcome again! In 2018 sind Sie wieder willkommen!
Live Data
2018 Wedvlucht ? ? km Aantal ? duiven Lostijd ? uur Verwachte aankomsttijd ? uur